Ogłoszenia duszpasterskie – 5. Niedziela Wielkiego Postu –29.03.2020, Rzeszów – Fara

 1. Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu. Zgodnie z Tradycją zasłonięte są od dzisiaj krzyże, które będą odsłonięte w Wielki Piątek.
 2. W poniedziałek rocznica śmierci Bł. Natalii Tułasiewicz.
 3. Zachęcamy wszystkich do odmawiania modlitwy różańcowej w domach z rodziną o godz. 20 30 w intencji całej ludzkości zagrożonej pandemią.
 4. W pierwszy czwartek Jerycho Różańcowe o 17 30. W pierwszy piątek Msza wotywna o Najświętszym Sercu Jezusa z Aktem oddania o 8 30. W pierwszą sobotę Różaniec Fatimski o 8 00, a potem Msza wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. W pierwszą sobotę nie udamy się do chorych. W razie konieczności prosimy o kontakt telefoniczny.
 5. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali nie będą odprawiane publicznie w kościołach. Prosimy by wierni odprawiali te nabożeństwa indywidualnie.
 6. Kancelaria parafialna nieczynna.
 7. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Msze św. jak w każdą niedzielę z błogosławieństwem Palm.
 8. W związku z ograniczeniem ilości do 5 osób na Mszy św. przez władze państwowe prosimy, aby we Mszy św. uczestniczyły osoby zamawiające Msze święte.
 9. Informacje odnośnie Świąt podamy za tydzień.
  • Zachęcamy do czytania bezpłatnej (wyłożonej przy wyjściu) gazetki parafialnej „FARA”. Zanieśmy ją pod drzwi sąsiadów seniorów, którzy pozostali w domu.
  • Wszystkim parafianom oraz przybyłym gościom życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej w rozpoczynającym się tygodniu.

[w tym tygodniu ogłoszenia redagował i złożył: ks. Robert]


APEL ZE SZPITALI

Wszyscy, którzy zgłaszają się do szpitala lub w inny sposób korzystają z pomocy medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub pobytu w kwarantannie. Zatajanie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania placówek medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce zabraknie personelu zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w przymusowej kwarantannie. Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki lub ratowników medycznych prosimy: mówcie od razu prawdę o swojej sytuacji!


Przyjmując Komunię świętą na rękę należy pamiętać, że Komunię należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust – w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

 26 marca 2020 r.

Zarządzenie Biskupa Rzeszowskiego
w sprawie prowadzenia duszpasterstwa w okresie epidemii

FRAGMENTY ważne dla liturgicznego funkcjonowania naszej Wspólnoty parafialnej w najbliższych dniach’

 

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami władz państwowych oraz po uwzględnieniu Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. zarządzam co następuje:

Zasady ogólne:

Wszyscy wierni znajdujący się na terytorium Diecezji Rzeszowskiej mogą skorzystać z udzielonej przez Biskupa Rzeszowskiego dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca br. aż do odwołania.

Kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych.

Wierni są usilnie proszeni o zastosowanie się do przepisów państwowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. w okresie od 25.03.2020 do 11.04.2020 r. w trakcie sprawowania kultu może być obecnych do 5 uczestników nie licząc sprawującego kult i posługujących. Natomiast od dnia 12.04.2020 r. (Niedziela Zmartwychwstania) aż do odwołania w trakcie sprawowania kultu może być obecnych 50 osób (Zob. Rozporządzenie MZ z dnia 24 marca 2020 r., §1, p.4 w: DZ.U. z dnia 24 marca 2020 r., poz. 522). Przepisy te mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju nabożeństw odprawianych w miejscach publicznie dostępnych (kościołach parafialnych, rektoralnych, kaplicach itp.). Należy wziąć pod uwagę, że przepisy te mogą podlegać zmianom.

Eucharystia

Ponieważ od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc sprawujących liturgię, to oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną.

Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej: do ust i na rękę. Wybór należy do wiernego przystępującego do niej. Komunii Świętej należy udzielać z najwyższą starannością.

Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii Świętej poza liturgią, z wyjątkiem:

- Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii Świętej można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

- Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii Świętej poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

 

Namaszczenie chorych

Duszpasterze mają obowiązek udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.

 

Należy odwołać zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca.

Do odwołania pozostaje zawieszona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Sakrament Pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojednania przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp. Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 w pkt. II).

Pogrzeby

Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do Stacji przy grobie. Jeżeli okoliczności na to pozwolą, dopuszczalna jest procesja od kaplicy cmentarnej lub od bramy cmentarza do grobu. Mszę Świętą pogrzebową należy odprawić w kościele bez trumny z ciałem lub urny z prochami.

Inne:

Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół. Wówczas też zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram tych celebracji.

Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, w tym trudnym momencie naszego życia, obejmuję moją modlitwą. Chorych i cierpiących proszę, aby swoje cierpienia łączyli z Krzyżem Jezusa Chrystusa i składali w ofierze za Kościół i cały świat. Z żywą wiarą zaufajmy Bożej Opatrzności i w codziennej modlitwie polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, nasze rodziny i nas samych.

Wzywając orędownictwa naszej Matki i Królowej oraz wstawiennictwa naszych świętych Patronów, wszystkim z serca błogosławię.

+ Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski


Przypominamy o treści przykazań kościelnych:

 • 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty;
 • 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.

Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 r. okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3. Przykazania kościelnego trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (czyli od środy 26.02.2020 do niedzieli 07.06.2020).

Ponadto przypominamy wiernym, że ten kto nie będzie się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami:
1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe; 2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK].

O ‘Komunii duchowej’ pouczaliśmy w ubiegłym tygodniu (Gazetka parafialna, strona internetowa, Facebook).

Ogłoszenia duszpasterskie – 4. Niedziela Wielkiego Postu, Laetare – 22.03.2020, Rzeszów – Fara

 1. Nabożeństwo ‘Gorzkich Żali’ z kazaniem pasyjnym – dzisiaj o godz. 17:00 (adoracja Krzyża Świętego, którą ofiarujemy w intencji dzieci wraz z rodzicami). Składka zbierana w trakcie nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do ‘Grobu Pańskiego’. Można składać na ten cel także wpłaty indywidualne.
 2. W tym tygodniu, w liturgii Kościoła świętego przeżywać będziemy:
  w środę - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 28-ma rocznica utworzenia Diecezji Rzeszowskiej – Dzień Świętości Życia.
   zachęcamy do podjęcia Adopcji Duchowej Dziecka Poczętego (indywidualnie). Można zgłosić fakt podjęcia Duchowej Adopcji poprzez parafialnego maila.
  w środę również – Nowenna do Dzieciątka Jezus o godz. 17:30, a po niej Msza św. w intencji próśb i podziękowań.
 3. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza ‘Baranki Wielkanocne’ oraz ‘Paschałki’ (w zakrystii). Złożone z tej okazji ofiary będą przeznaczona na akcje charytatywne w naszej parafii. Prosimy także o składanie produktów trwałych do kosza który jest wystawiony przed Ołtarzem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Można wpłacać także ofiary indywidualne przeznaczone na pomoc dla biednych rodzin.
 4. Pasyjne Nabożeństwa Wielkopostne (warto łączyć się duchowo w tych porach ze świątynią parafialną):
  Droga Krzyżowa: piątek, o godz. 9:00 i 17:30,
  Gorzkie Żale: niedziela, o godz. 17:00.
  Zachęcamy do odbycia/wysłuchania rekolekcji wielkopostnych drogą internetową. W sieci znajduje się bogata oferta wielkopostnych ćwiczeń duchowych.
 5. Przyszła niedziela – 5. Niedziela Wielkiego Postu. W V niedzielę Wielkiego Postu zwróci naszą uwagę fakt, iż nie widzimy krzyża – zgodnie ze starą tradycją - będzie zasłonięty. Jednak Chrystus nas widzi, nawet jeśli jesteśmy w ciemnościach podobnych do ciemności grobu Łazarza, którego wskrzesza Chrystus w Ewangelii. Zasłonimy krzyż by zatęsknić za widokiem ukrzyżowanego Pana. By w jakimś stopniu zdystansować się do widoku krzyża, aby na nowo na niego spojrzeć w Wielki Piątek, gdy zostanie odsłonięty na naszych oczach w obrzędzie adoracji krzyża.
 6. Przypominamy o treści przykazań kościelnych:
  • Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty;
  • Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
  Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 r. okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3. Przykazania kościelnego trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (czyli od środy 26.02.2020 do niedzieli 07.06.2020).
  Ponadto przypominamy wiernym, że ten kto nie będzie się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami:
  1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe; 2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK].
 7. Krakowski wydawca tygodnika „Źródło” i pozostałych czasopism („Droga”, „Wychowawca”, „Arka”, „Jaś”, „Cuda i Łaski”) ogłosił, że definitywnie zaprzestaje tej działalności. Czasopisma nie będą już dostępne
  u Pana Kościelnego.
 8. Tygodnik „Gość Niedzielny” zawiesił (ze względu na epidemię) dystrybucję czasopisma w parafiach do odwołania.
 9. Msza Święta za parafian o godz. 6:30.
 10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej oraz bezpłatnej (wyłożonej przy wyjściu) gazetki parafialnej „FARA”. Zanieśmy ją pod drzwi sąsiadów seniorów, którzy pozostali w domu.
 11. Wszystkim parafianom oraz przybyłym gościom życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej
  w rozpoczynającym się tygodniu.

[w tym tygodniu ogłoszenia redagował i złożył: ks. Łukasz]

APEL ZE SZPITALI

Wszyscy, którzy zgłaszają się do szpitala lub w inny sposób korzystają z pomocy medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub pobytu w kwarantannie. Zatajanie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania placówek medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce zabraknie personelu zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w przymusowej kwarantannie.

Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki lub ratowników medycznych prosimy: mówcie od razu prawdę o swojej sytuacji!

Stan epidemii SARS-CoV-2 / COVID-19

Prosimy tych, którzy mają objawy przeziębienia czy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura) by pozostali w swoich domach.
Osoby starsze, chore oraz mające z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu, powinny zachować szczególną ostrożność i bez potrzeby nie narażać swojego zdrowia na niebezpieczeństwo.

Przypominamy o dyspensie wydanej przez biskupa diecezjalnego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. „Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu”.
Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami,  a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.
Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.
Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.
Zachęcamy do Modlitwy Różańcowej w domach o godz. 20:30.
Przyjmując Komunię świętą na rękę należy pamiętać, że Komunię należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust – w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

Prosimy wiernych o przestrzeganie zaleceń odpowiednich służb rządowych, samorządowych, medycznych i sanitarnych.