Stan epidemii SARS-CoV-2 / COVID-19

Prosimy tych, którzy mają objawy przeziębienia czy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura) by pozostali w swoich domach.
Osoby starsze, chore oraz mające z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu, powinny zachować szczególną ostrożność i bez potrzeby nie narażać swojego zdrowia na niebezpieczeństwo.

Przypominamy o dyspensie wydanej przez biskupa diecezjalnego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. „Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu”.
Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami,  a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.
Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.
Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.
Zachęcamy do Modlitwy Różańcowej w domach o godz. 20:30.
Przyjmując Komunię świętą na rękę należy pamiętać, że Komunię należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust – w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

Prosimy wiernych o przestrzeganie zaleceń odpowiednich służb rządowych, samorządowych, medycznych i sanitarnych.