Filtr

5 Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

4 Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

3 Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

Druga Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

Niedziela Palmowa

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

Zarządzenie biskupa

 26 marca 2020 r.

...

Dyspensa

4. Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

Apel ze szpitali

APEL ZE

...