Filtr

4 Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

3 Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie

...

2 Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne Biskupa

...

Niedziela Palmowa

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

5 Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

4 Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

3 Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

2 Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie –

...