Filtr

4 Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

3 Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

2 Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

...

Niedziela Chrztu Pańskiego

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

Porządek wizyty duszpasterskiej


Porządek wizyty

...

Święto Świętej Rodziny

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

4 Niedziela Adwent

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

3 Niedziela Adwentu

Ogłoszenia duszpasterskie –

...

2 Niedziela Adwentu

Ogłoszenia duszpasterskie – 2

...