Komunia duchowa

Ks. Michał Lubowicki | 01/02/2019
Wielu świętych praktykowało ją i zalecało jako najpożyteczniejszą z duchowych praktyk. Przypominali o niej Jan Paweł II i Benedykt XVI. Czym jest? Na czym polega? Co daje? Jak i kiedy ją stosować? Wyjaśniamy poniżej.

Co oznacza „komunia”?
Łacińskie „communio” znaczy tyle co „jedność” i taki właśnie jest cel sakramentalnej Komunii świętej, czyli przyjmowania Ciała i Krwi Jezusa w Eucharystii pod postaciami chleba i wina. Przystępując do niej, nie przyjmujemy „tabletki z krzyżykiem”, która ma zaradzić naszym mniej lub bardziej poważnym duchowym czy cielesnym bolączkom, ale jednoczymy się z Jezusem.
On mi się daje, ja Go przyjmuję. On trwa we mnie, ja w Nim. Jest we mnie, żyję Jego życiem – życiem Syna Bożego zjednoczonego z Ojcem w Duchu Świętym. Przyjmuję więc w siebie życie Trójcy Świętej, zostaję włączony w Jej życie. Taki jest sens i cel przyjmowania Komunii. Należałoby więc raczej mówić o wchodzeniu w Komunię, trwaniu w niej i życiu nią.

Co to jest komunia duchowa?
Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem (czy może lepiej: wejście w takie zjednoczenie), jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że to zjednoczenie z Jezusem (a przez Niego z Ojcem w Duchu) jest nadrzędnym i ostatecznym celem naszego życia duchowego i wiary, to nie potrzeba już tłumaczyć, dlaczego święci mówili o komunii duchowej jako o „najbardziej korzystnej” (poza samą Eucharystią) praktyce religijnej.

Jak przyjmuje się komunię duchową?
Zasadniczo komunia duchowa polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Jezusem tak i z takimi samymi skutkami, jak to się dzieje wówczas, gdy przyjmujemy Eucharystię.
Praktyka ta zakłada więc na wstępie miłość do Jezusa i pragnienie bycia z Nim w jedności, wiarę w Jego realną obecność w Eucharystii, świadomość (przynajmniej ogólną) jak wielkim jest ona darem i w związku z tym gorące pragnienie jej przyjęcia. Nie chodzi tu jednak tyle o wygenerowanie w sobie jakichś płomiennych uczuć czy emocji (mogą się one pojawić i nie należy nimi „gardzić”, ale pojawić się wcale nie muszą), ile o akt rozumu, wiary i woli.
Sam „sposób” przyjęcia komunii duchowej może być bardzo prosty i mieć formę krótkiej modlitwy czy wręcz aktu strzelistego. Na przykład: „Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!” – albo i jeszcze krócej.
Oczywiście warto zadbać, by dokonywało się to w spokoju i skupieniu, z szacunkiem właściwym randze tego, co ma się dokonać. Wcale nie od rzeczy byłoby uklęknąć, przyjąć odpowiednią postawę ciała wyrażającą cześć, miłość, szacunek.
Można aktowi komunii duchowej nadać formę swoistej „liturgii”: wzbudzić akt żalu (zakończony choćby „spowiedzią powszechną” lub „Panie, zmiłuj się”), przeczytać fragment Ewangelii (na przykład ten przypadający na dany dzień), pomodlić się Modlitwą Pańską, odmówić „Baranku Boży…” i następnie w największym możliwym skupieniu zaprosić Jezusa do swojego serca. Ale komunia duchowa może być nieraz aktem bardzo krótkim, „szybkim” a niemniej intensywnym, gdy w obliczu trudności, niebezpieczeństwa chcę jeszcze ściślej zjednoczyć się ze Zbawicielem. 

Kiedy należy przyjmować komunię duchową?
Zaleca się ją szczególnie tym, którzy nie mogą uczestniczyć w mszy świętej (zwłaszcza niedzielnej) – a więc chorym, opiekującym się nimi, uwięzionym, niebędącym w stanie dotrzeć do kościoła. Ale mogą ją przyjmować także wszyscy inni, także wówczas, gdy danego dnia uczestniczyli już lub zamierzają uczestniczyć w Eucharystii.
Można komunię duchową praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Właściwie „ideałem”, byłoby trwać w niej nieustannie, a przynajmniej możliwie często.

Warunki przyjmowania komunii duchowej?
Tu, szczerze mówiąc, opinie są różne. Ale spróbujmy wziąć to „na zdrowy rozsądek”. Jeśli trwam w grzechu ciężkim (tzn. nie jestem w stanie łaski uświęcającej), to samo to uniemożliwia mi zjednoczenie się z Bogiem czy to przez Komunię sakramentalną, czy przez jakikolwiek inny akt. Grzech ciężki stanowi tu realną i obiektywną przeszkodą dla takiego pełnego zjednoczenia.
Warto więc rozróżnić między (możliwie pełną) komunią duchową, a tęsknotą za zjednoczeniem z Jezusem w Eucharystii (komunia duchowa zawsze jest aktem tęsknoty za Eucharystią!). Jeśli jestem (tymczasowo, przez dłuższy okres czasu lub stale) w stanie uniemożliwiającym mi przyjmowanie Komunii sakramentalnej, to niejako „analogicznie” uniemożliwia mi to pełną komunię duchową.
Wtedy chyba właściwiej byłoby uczciwie powiedzieć Jezusowi: Tęsknię za Tobą! Chciałbym móc przyjąć Cię w Eucharystii! Mam w sobie wielki, straszny głód przyjmowania Cię w Twoim Ciele i Krwi! Pomóż mi, spraw by przyszedł taki moment, w którym to będzie mogło się stać.

Ogłoszenia duszpasterskie – 3. Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2020, Rzeszów – Fara

 1. Dzisiaj nabożeństwo „Gorzkich żali” z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Składka zbierana w trakcie nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do „Bożego Grobu”. Można także wpłacać ofiary indywidualne.
 2. W tym tygodniu, w liturgii Kościoła świętego przeżywać będziemy:
  w czwartek –uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, w naszej świątyni Msza przy ołtarzu św. Józefa o godz. 8.30.
 3. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza „Baranki Wielkanocne” oraz Paschałki. Złożone z tej okazji ofiary będą przeznaczona na akcje charytatywne w naszej parafii. Prosimy także o składanie produktów trwałych do kosza który jest wystawiony przed Ołtarzem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Można wpłacać także ofiary indywidualne przeznaczone na pomoc dla biednych rodzin.
 4. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za przeprowadzenie zbiórki i złożone ofiary na rzecz misji. Zebraliśmy 2237 zł.
 5. W czwartek (19 marca) na Mszy wieczornej modlimy się za nauczycieli i uczniów z Rzeszowa i okolic za wstawiennictwem bł. Natalii Tułasiewicz.
 6. W piątek (20 marca) po Mszy wieczornej Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 7. Zachęcamy do uczestnictwa w wielkopostnych nabożeństwach: Droga Krzyżowa - piątek 9.00 i 17.30, a Gorzkie żale – niedziela godz. 17.00.
 8. Za tydzień IV niedziela Wielkiego Postu tzw. Leatare - niedziela radości z powodu zbliżających się Świąt Paschalnych. O 17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
 9. Msza Święta za parafian o godz. 6:30.
 10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej oraz bezpłatnej (wyłożonej przy wyjściu) gazetki parafialnej „FARA”.
 11. Wszystkim parafianom oraz przybyłym gościom życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej w rozpoczynającym się tygodniu.

[w tym tygodniu ogłoszenia redagował i złożył: ks. Wojciech]

 


Ogłoszenia duszpasterskie – 2 Niedziela Wielkiego Postu – 08.03.2020, Rzeszów – Fara

 1. Dzisiaj (8 marca) niedziela „Ad Gentes”. Jest to dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Prosimy o modlitwę oraz pomoc materialną na ten cel, którą można składać do puszek przy wyjściu z kościoła.
  O godz. 17:00 Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Na zakończenie ucałowanie relikwii Krzyża Świętego przez kobiety i matki. Składka zbierana w trakcie nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do „Grobu Pańskiego”.
 2. W środę o godz. 20:00 „Nieszpory za Rzeszów” połączone z katechezą sakramentalną.
 3. W czwartek i w piątek młodzież z ZSZ będzie przeżywać rekolekcje. Prosimy o modlitwę w ich intencji.
 4. W piątek 7 rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka. Jest to dzień modlitw w intencji Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny. Na Mszę św. o godz. 18:00 zapraszamy młodzież, która przygotowuje się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (grupa ks. Tomasza).
 5. Od 13 marca br. wchodzi na ekrany film pt. „Zieja” opowiadający w fabularny sposób o historii życia ks. prałata Jana Ziei, gorliwego kapłana i szczerego patrioty.
 6. 21 marca odbędzie się pielgrzymka obrońców życia na Jasną Górę. Informacja w kancelarii parafialnej.
 7. Msza Święta za parafian o godz. 6:30.
 8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej oraz bezpłatnej (wyłożonej przy wyjściu) gazetki parafialnej „FARA”.
 9. Wszystkim parafianom oraz przybyłym gościom życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej w rozpoczynającym się tygodniu.

[w tym tygodniu ogłoszenia redagował i złożył: ks. Tomasz]

Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu - 1.03.2020 r. Rzeszów – Fara

 1. Dzisiaj I Niedziela Wielkiego Postu i miesiąca. Po Mszach św. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. O 12 15 Droga Betlejemska. Składka na Seminarium Duchowne i cele diecezjalne. O 17 00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i ucałowaniem relikwii krzyża przez ojców i mężczyzn. Składka na Gorzkich żalach jest przeznaczona na grób pański.
 2. Dzisiaj o 13 30 Msza św. z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.
 3. We wtorek 3 marca, spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas 7 (grupa ks. Roberta), a w środę grupa ks. Tomasza.
 4. W środę święto św. Kazimierza Królewicza i dzień imienin ks. Bpa Kazimierza Górnego. Pamiętajmy w modlitwach o Jego osobie.
 5. W tym tygodniu, pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek Jerycho różańcowe o godz. 17 00. W pierwszy piątek spowiedź rano podczas Mszy św. i po południu od godz. 17 00. Msza święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 8 30. W pierwszą sobotę Różaniec Fatimski o 8 00 i Msza św. o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny o godz. 8 30. Chorych odwiedzimy od godz. 9 00. O godz. 17 00 spotkanie Bractwa Szkaplerznego.
 6. Caritas, Bliźni w potrzebie zachęca do oddawania 1 % na potrzebujących. (ulotki przy wyjściu z kościoła).
 7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8 00 zmiana tajemnic różańcowych.
 8. Przy wyjściu z kościoła na ołtarzach bocznych są wyłożone skarbonki na jałmużnę wielkopostną. Zebrane ofiary złożymy w kościele w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i naszej bezpłatnej gazetki „Fara”.
 10. Wszystkim parafianom, oraz przybyłym gościom życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej w rozpoczętym nowym tygodniu.

[w tym tygodniu ogłoszenia redagował i złożył: ks. Robert]