Wnętrze FARY w pochmurny dzień


Koncert dla Niepodległej


3 maja 2018


Triduum Sacrum - 2018


Przyjęcie do Akcji Katolickiej


Wprowadzenie obrazu Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej


Żołnierze Wyklęci