• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
Wymagane są następujące dokumenty:

  • Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych.
  • Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej.
  • Dowody osobiste narzeczonych.
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
  • Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych.
  • Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).

W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.