Sakrament małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
Wymagane są następujące dokumenty:

  • Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych.
  • Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej.
  • Dowody osobiste narzeczonych.
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
  • Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych.
  • Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).

W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).