• a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg

Bierzmowanie dorosłych w Diecezji Rzeszowskiej

Bierzmowanie odbywa się w kościele Farnym w Rzeszowie, w drugi piątek każdego miesiąca na Mszy świętej o godzinie:

 • 19:00 (maj-wrzesień)
 • 18:00 (październik – kwiecień).

Przygotowanie do Bierzmowania osób dorosłych przeprowadza się w swojej parafii.
Osoby zainteresowane winny odpowiednio wcześniej zgłosić się do swojego duszpasterza.

Uwagi:

 1. Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w ‘świadectwo’, że zostali przygotowani do przyjęcia tego Sakramentu oraz w ‘Kartę do Bierzmowania’, zgłaszają się w zakrystii w Farze Rzeszowskiej na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej.
 2. ‘Kartę do Bierzmowania’ wydaje sam ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia tego sakramentu. Na karcie winna być pieczęć parafialna.
 3. KANDYDACI WRAZ ZE ŚWIADKAMI POWINNI SIĘ WYSPOWIADAĆ, ZANIM PRZYJADĄ NA MIEJSCE UDZIELANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.
 4. Sakramentu Bierzmowania udziela się w czasie Mszy świętej, podczas której bierzmowani i świadkowie przystępują do Komunii świętej.
 5. Do udziału w Bierzmowaniu zapraszamy także rodzinę bierzmowanego.
 6. Po Bierzmowaniu Parafia Farna w Rzeszowie dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przekazuje zaświadczenie bierzmowanemu, który ma obowiązek dostarczyć do parafii, która je wystawiła. Na tych parafiach spoczywa obowiązek przesłania wiadomości do parafii Chrztu osób bierzmowanych.

WYMAGANIA, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ ŚWIADEK BIERZMOWANIA
(według Kodeksu Prawa Kanonicznego)

Kan. 892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.
Kan. 893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan. 874.
§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

•••

Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.