• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

Życzenia Wielkanocne Biskupa Rzeszowskiego

Wielkanoc 2019

Drodzy Diecezjanie!

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pozwala nam kolejny raz przeżywać radość z odkupienia. Tegoroczne duszpasterskie hasło: „W mocy Bożego Ducha”, skupia naszą uwagę na roli Ducha Świętego w naszym życiu. Święty Paweł w Liście do Rzymian napisał: „Jeśli więc mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, to Ten, który wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciała dzięki mieszkającemu w was Jego Duchowi” (Rz 8,11). Te słowa Apostoła Narodów przypominają, że Zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się w mocy Ducha Świętego. Jest w nich również zawarta nadzieja dotycząca naszego zmartwychwstania.

Wspominając działanie Ducha Świętego w życiu Jezusa Chrystusa i w życiu chrześcijan, serdecznie życzę wszystkim Braciom i Siostrom umocnienia wiary, najpierw w Zmartwychwstałego Zbawiciela, a także w nasze zmartwychwstanie. Wielkanocne wydarzenie przypomina o powołaniu człowieka do życia z Bogiem przez całą wieczność. „Wierzę w ciała zmartwychwstanie, wierzę w żywot wieczny” – te słowa z wyznania wiary często zestawiamy z kruchością i przemijalnością ludzkiego ciała. Patrząc na ciało Chrystusa, który wielokrotnie ukazywał się po Zmartwychwstaniu, ze słowami otuchy zwracam się do tych, którzy niedomagają z powodu różnych ograniczeń ciała: do chorych i niepełnosprawnych, przebywających w prywatnych domach i mieszkaniach, szpitalach, hospicjach i domach opieki. Wiara w ciała zmartwychwstanie pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość mimo różnych przeciwności i trudów.

W wielu rodzinach i parafiach istnieje tradycja nawiedzania cmentarzy w dniu Zmartwychwstania Pańskiego. To naturalny odruch, aby po usłyszeniu radosnego „Alleluja” podczas liturgii, iść z wiarą do tych, których ciała spoczywają w grobach. Kilka tygodni temu na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie odbył się pierwszy wspólny pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem. Szacunek wobec ludzkiego ciała, urządzenie pogrzebów, modlitwa za zmarłych, to uczynki miłosierdzia podkreślające ludzką godność, a zarazem cześć należną każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci. Również tę prawdę przypomina Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, która jest wielką afirmacją człowieka powołanego do świętości. Życzę, abyśmy wszyscy, pamiętając o naszym powołaniu do świętości, darzyli siebie szacunkiem, życzliwością i miłością.

Duszpasterzom, osobom konsekrowanym i katechetom życzę ewangelicznego zapału w głoszeniu Dobrej Nowiny, a wszystkich ochrzczonym – odwagi do dawania czytelnego świadectwa wiary.

Wszystkim Diecezjanom: rodzinom, małżonkom, osobom samotnym, osobom w podeszłym wieku, dorosłym i dzieciom życzę radosnych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Maryja obecna pod krzyżem Jezusa Chrystusa, a po Zmartwychwstaniu czuwająca z apostołami w Wieczerniku przed zesłaniem Ducha Świętego, niech was wspiera w osobistej drodze do świętości.

Z serca Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

+ Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.